Tag: Beton Uniejów

Beton B20 Turek

Przez cały okres istnienia Trzeciej Rzeczypospolitej budownictwo przechodziło zmiany. Możemy wyodrębnić lata żywiołowego rozkwitu, jak również spadku na rynku budowlanym. Patrząc ogólnie na te zagadnienia można bez trudu stwierdzić, że w sferze budownictwa nastąpiła spora poprawa. Dotyczy to zarówno obiektów i inwestycji samorządowych, takich jak